قابل توجه مراجعین واحد خدمات: ساعت کاری جدید واحد خدمات روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 16 و پنج شنبه ها از ساعت 8:30 الی 12 می باشد.