اسکناس شمار (1)

پرفراژ چک (2)

پرینتر حرارتی (1)

پمپ باد دستی (3)

تست اسکناس (2)

ریبون پرینتر (20)

کاربن فیلم (6)

کاغذ حرارتی (2)

کاغذ خردکن (6)

لامپ یو وی (1)