مشتریان محترم به علت انجام امور پایان سال، آخرین مهلت پذیرش کالا در سال 1399 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 می‌باشد. همچنین جهت تحویل کالاهای پذیرش شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1399/12/19 مراجعه فرمایید. بدیهی است بررسی کالاهایی که پس از این تاریخ ارسال گردد به تاریخ 1400/01/15 موکول خواهد گردید.

                                                                                                                                       گارانتی متم اف