فرم ثبت محصول

  • شماره سریال هم بر روی جعبه و هم بر روی محصول وجود دارد و معمولاً بر روی برچسب سفید رنگی با عبارت S/N دیده می شود.