با مراجعه به منوی گارانتی ← مشاهده اعتبار محصولات میتوانید از تاریخ گارانتی کالای خود مطلع شوید.