خبرنامه

تغییر ساعت کاری واحد گارانتی

قابل توجه مراجعین واحد خدمات:

ساعت کاری جدید واحد خدمات روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 الی 16 و پنج شنبه ها از ساعت 8:30 الی 12 می باشد.